Možnost objednání a doručení konkrétních produktů se liší dle země. Aktuálně zvolená země Česká Republika (změnit zemi)
AnglieČeská RepublikaEstonskoChorvatskoItálieLitvaLotyšskoMaďarskoNěmeckoNizozemíPolskoRakouskoŘeckoSlovensko

13sh one line mortar

Základní informace

Kód:CSS13D
Průměr moždíře: 30 mm
Počet ran: 13
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

508,- Kč (420,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 8 balení = 4 064,- Kč

13sh one line mortar


silver tail to silver crackling willow-13sh salvo together

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Tento produkt lze doručit pouze do následujících zemí: Česká Republika, Anglie, Slovensko, Polsko, Lotyšsko, Litva, Estonsko, Itálie, Maďarsko, Chorvatsko, Řecko


Podobná pyrotechnika

13sh one line mortar

13sh one line mortar

brocade crown mine-13sh salvo together

Skladem

508,- Kč

13sh one line mortar

13sh one line mortar

golden tail with golden crossette (C mortar)

Skladem

557,- Kč

13sh one line mortar

13sh one line mortar

red tail with wave and flashing center-13sh salvo together

Skladem

508,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.