13sh one line mortar

Základní informace

Kód:CSS13D
Průměr moždíře: 30 mm
Počet ran: 13
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

522,- Kč (432,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 8 balení = 4 176,- Kč

13sh one line mortar


silver tail to silver crackling willow-13sh salvo together

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/nC6zoPRqbeI

Podobná pyrotechnika

13sh one line mortar

13sh one line mortar

golden tail with golden crossette (C mortar)

Skladem

561,- Kč

13sh one line mortar

13sh one line mortar

red tail with wave and flashing center-13sh salvo together

Skladem

522,- Kč

13sh one line mortar

13sh one line mortar

golden tail to horse tail-13sh salvo together

Skladem

522,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.