19sh one line mortar

Základní informace

Kód:SR1930P
Průměr moždíře: 30 mm
Počet ran: 19
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Vyprodáno
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

721,- Kč (596,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 6 balení = 4 326,- Kč

19sh one line mortar


gold strobing tail crossette-19sh salvo together

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/8QONb_eQfZ0

Podobná pyrotechnika

19sh one line mortar

19sh one line mortar

red green crossette-19sh salvo together

Skladem

721,- Kč

19sh one line mortar

19sh one line mortar

red glittering mine to red comet-19sh salvo together

Dostupný od 01.07.2020

721,- Kč

19sh one line mortar

19sh one line mortar

silver comet w.red tip-19sh salvo together

Dostupný od 01.07.2020

721,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.