Baby shower Boy

Základní informace

Kód:C4925BO
Průměr moždíře: 25 mm
Počet ran: 49
Délka efektu: 40 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

902,- Kč (746,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 6 balení = 5 412,- Kč

Baby shower Boy


modrý podstřel s modrou stopou+brokátová koruna s modrými konci

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/hrOU_xVH3Dc

Podobná pyrotechnika

Signature range 49ran/25mm

Signature range 49ran/25mm

7 různobarevných efektu, vyrobeno ručně

Skladem

912,- Kč

Dumbum 49ran-mini

Dumbum 49ran-mini

stříbrná mina s červenou stopou a titanovou detonací

Skladem

721,- Kč

Vše nejlepší k narozeninám

Vše nejlepší k narozeninám

7 různobarevných efektu(Signature kvalita), karton obsahuje nálepky s různým věkem

Skladem

728,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.