Best price Wild fire 300/25mm

Základní informace

Kód:C30025BPW/C
Délka efektu: 200 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: 21.10.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

4 083,- Kč (3 375,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.


30 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/4OOCeGo18KI

Podobná pyrotechnika

Brocade war 98sh (fan)

Brocade war 98sh (fan)

56ran zlatá brokátová koruna s červenými/modrými konci, 42ran stříbrná mina s červenovu stopou+titanová e...

Skladem

2 420,- Kč

Fireworks show 300

Fireworks show 300

30 různobarevných efektů

Dostupný od 21.10.2020

4 474,- Kč

Fireworks show 400

Fireworks show 400

40 různobarevných efektů

Skladem

6 025,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.