Blue planet eruption

Základní informace

Kód:C8925B
Průměr moždíře: 25 mm
Počet ran: 89
Délka efektu: 60 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

1 512,- Kč (1 250,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Blue planet eruption

Blue planet eruption


6různých modrých efektů + 3 řady stříbrná mina s červenou stopou a titanovou explozí

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/0Oa-QITidbY

Podobná pyrotechnika

Night Chaos

Night Chaos

9 různobarevných efektů

Skladem

1 512,- Kč

Martian invasion

Martian invasion

6různých červených efektů + 3 řady stříbrná mina s červenou stopou a titanovou explozí

Skladem

1 512,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.