Bouchající Kobereček 5000 ran

Základní informace

Kód:K5000R
počet ran:5000 ran
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Vyprodáno

1 052,- Kč (870,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahu 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 3 balení = 3 156,- Kč

Bouchající Kobereček 5000 ran

Bouchající Kobereček 5000 ran


5000ran, délka 15m, bouchající koberec ze středních petard

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.


Podobná pyrotechnika

Bouchající Kobereček Malý

Bouchající Kobereček Malý

70ran,délka 16cm,kobereček se skládá z malých petard

Skladem

884,- Kč

Kalašnikov 20 ran

Kalašnikov 20 ran

tuba s 20ks petard- imitace střelby

Dostupný od 15.09.2018

173,- Kč

Bouchající Kobereček 100 ran

Bouchající Kobereček 100 ran

100ran, délka 32cm, bouchající koberec ze středních petard

Skladem

504,- Kč

Copyright 2018 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.