Brocade war 98sh (fan)

Základní informace

Kód:CF9825BR/C
Průměr moždíře: 25 mm
Počet ran: 98
Délka efektu: 60 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: SKLADEM

2 420,- Kč (2 000,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Brocade war 98sh (fan)


56ran zlatá brokátová koruna s červenými/modrými konci, 42ran stříbrná mina s červenovu stopou+titanová exploze

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/2BbHVaGZJGo

Podobná pyrotechnika

Fireworks show 200/25mm

Fireworks show 200/25mm

20 různobarevných efektů

Dostupný od SKLADEM

3 176,- Kč

War of worlds

War of worlds

18 různobarevných efektů

Dostupný od SKLADEM

3 418,- Kč

Signature range 98ran

Signature range 98ran

14 různobarevných efektů

Dostupný od SKLADEM

1 996,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.