Černá dýmová pochodeň s trhací pojistkou

Základní informace

Kód:RDP60CER (SP9038B2)
Délka efektu: 60 s
Kategorie nebezpečí: T1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: 21.09.2020

422,- Kč (349,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 5 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 20 balení = 8 440,- Kč

Černá dýmová pochodeň s trhací pojistkou


ruční dýmová pochodeň s trhací pojistkou-černá barva

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/dhhs-UeDzxg

Podobná pyrotechnika

Černá dýmovnice s trhací pojistkou

Černá dýmovnice s trhací pojistkou

dýmovnice(tuba) s trhací pojistkou-černá barva

Dostupný od SKLADEM

430,- Kč

Zelená dýmová pochodeň s trhací pojistkou

Zelená dýmová pochodeň s trhací pojistkou

ruční dýmová pochodeň s trhací pojistkou-zelená barva

Dostupný od SKLADEM

422,- Kč

Žlutá turbo dýmovnice s trhací pojistkou

Žlutá turbo dýmovnice s trhací pojistkou

dýmovnice(tuba dýmící ze dvou stran) s trhací pojistkou-žlutá barva

Dostupný od SKLADEM

450,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.