Červená dýmová pochodeň s trhací pojistkou

Základní informace

Kód:RDP60C (SP9038R)
Délka efektu: 60 s
Kategorie nebezpečí: T1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

422,- Kč (349,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 5 Ks.

Červená dýmová pochodeň s trhací pojistkou


ruční dýmová pochodeň s trhací pojistkou-červená barva

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.


Podobná pyrotechnika

Modrá dýmová pochodeň s trhací pojistkou

Modrá dýmová pochodeň s trhací pojistkou

ruční dýmová pochodeň s trhací pojistkou-modrá barva

Skladem

422,- Kč

Bílá turbo dýmovnice s trhací pojistkou

Bílá turbo dýmovnice s trhací pojistkou

dýmovnice(tuba dýmící ze dvou stran) s trhací pojistkou-bílá barva

Skladem

450,- Kč

Modrá dýmovnice s trhací pojistkou

Modrá dýmovnice s trhací pojistkou

dýmovnice(tuba) s trhací pojistkou-modrá barva

Skladem

430,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.