Červená turbo dýmovnice s trhací pojistkou

Základní informace

Kód:RDG25C (SP9036R)
Délka efektu: 25 s
Kategorie nebezpečí: P1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

461,- Kč (381,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 5 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 20 balení = 9 220,- Kč

Červená turbo dýmovnice s trhací pojistkou


dýmovnice(tuba dýmící ze dvou stran) s trhací pojistkou-červená barva

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.


Podobná pyrotechnika

Bílá dýmovnice s trhací pojistkou

Bílá dýmovnice s trhací pojistkou

dýmovnice(tuba) s trhací pojistkou-bílá barva

Skladem

439,- Kč

Žlutá turbo dýmovnice s trhací pojistkou

Žlutá turbo dýmovnice s trhací pojistkou

dýmovnice(tuba dýmící ze dvou stran) s trhací pojistkou-žlutá barva

Skladem

461,- Kč

Oranžová dýmovnice s trhací pojistkou

Oranžová dýmovnice s trhací pojistkou

dýmovnice(tuba) s trhací pojistkou-oranžová barva

Skladem

439,- Kč

Copyright 2019 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.