Červený Stroboskop + Bílá Dýmovnice

Základní informace

Kód:S60SC
Délka efektu: 60 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

123,- Kč (102,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Červený Stroboskop + Bílá Dýmovnice


silné červené blikající světlo+bílá dýmovnice

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/B2nMH6GbaHk

Podobná pyrotechnika

Stroboskop

Stroboskop

bílý stroboskop

Dostupný od 25.08.2020

117,- Kč

Stroboskop bílý 60sec

Stroboskop bílý 60sec

bílý stroboskop

Dostupný od 25.08.2020

111,- Kč

Zelený Stroboskop + Bílá Dýmovnice

Zelený Stroboskop + Bílá Dýmovnice

silné zelené blikající světlo+bílá dýmovnice

Skladem

123,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.