City of Earth

Základní informace

Kód:C84MC/C(T)
Délka efektu: 80 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

3 413,- Kč (2 821,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

City of Earth


16 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/tI7yAOF7LWU

Podobná pyrotechnika

Fireworks show 188

Fireworks show 188

20 různobarevných efektů

Dostupný od 30.10.2020

8 231,- Kč

Signature range 175ran

Signature range 175ran

21 různobarevných efektů

Skladem

7 938,- Kč

Explosion

Explosion

16 různobarevných efektů

Dostupný od 30.10.2020

2 839,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.