Colour crosette mine

Základní informace

Kód:SS50R
Průměr moždíře:50 mm
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

544,- Kč (450,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 4 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 10 balení = 5 440,- Kč

Colour crosette mine


color crossette mine

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/4O7bqIMJnb0

Podobná pyrotechnika

Silver whistles

Silver whistles

silver whistles

Skladem

508,- Kč

Green tail up to red lemon sea blue cracker

Green tail up to red lemon sea blue cracker

green tail up to red lemon sea blue cracker

Skladem

508,- Kč

Sea blue + red glitter mine

Sea blue + red glitter mine

sea blue+red glitter mine

Dostupný od 17.08.2020

508,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.