Crazy Night

Základní informace

Kód:C9825C/C(T)
Délka efektu: 85 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: 22.10.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

1 777,- Kč (1 469,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.


14 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/TXdGl0pezeI

Podobná pyrotechnika

Fireworks show 192/20mm

Fireworks show 192/20mm

24 různobarevných efektů

Dostupný od 22.10.2020

2 052,- Kč

Fireworks show 150

Fireworks show 150

14 různobarevných efektů

Skladem

2 653,- Kč

King fireworks 223

King fireworks 223

34 různobarevných efektů

Skladem

4 001,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.