Možnost objednání a doručení konkrétních produktů se liší dle země. Aktuálně zvolená země Česká Republika (změnit zemi)
AnglieČeská RepublikaEstonskoChorvatskoItálieLitvaLotyšskoMaďarskoNěmeckoNizozemíPolskoRakouskoŘeckoSlovensko

Crocodile

Základní informace

Kód:C9020C
Průměr moždíře: 20 mm
Počet ran: 90
Délka efektu: 70 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

802,- Kč (663,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 6 balení = 4 812,- Kč

Crocodile


10 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Tento produkt lze doručit pouze do následujících zemí: Česká Republika, Anglie, Slovensko, Polsko, Lotyšsko, Litva, Estonsko, Itálie, Maďarsko, Chorvatsko, Řecko


Podobná pyrotechnika

Válka Světů

Válka Světů

10 různobarevných efektů

Skladem

802,- Kč

Signature range 90ran

Signature range 90ran

10 různobarevných efektů

Skladem

983,- Kč

Xmas dream

Xmas dream

10 různobarevných efektů

Skladem

802,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.