Ďáblův šleh

Základní informace

Kód:C165D
Průměr moždíře: 50 mm
Počet ran: 16
Délka efektu: 35 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

1 131,- Kč (935,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 3 balení = 3 393,- Kč

Ďáblův šleh


5 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/cL8-2MF6BZc

Podobná pyrotechnika

Pandora

Pandora

5 různobarevných efektů střídajících se po každé ráně

Skladem

1 131,- Kč

Jánošík

Jánošík

5 různobarevných efektů střídajících se po každé ráně

Dostupný od 17.10.2019

1 131,- Kč

Jen počkej

Jen počkej

5 různobarevných efektů

Skladem

1 131,- Kč

Copyright 2019 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.