Možnost objednání a doručení konkrétních produktů se liší dle země. Aktuálně zvolená země Česká Republika (změnit zemi)
AnglieČeská RepublikaEstonskoChorvatskoItálieLitvaLotyšskoMaďarskoNěmeckoNizozemíPolskoRakouskoŘeckoSlovensko

Delay cracker willow

Základní informace

Kód:S2A
Kategorie nebezpečí: F4
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

926,- Kč (765,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 12 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 12 balení = 11 100,- Kč

Delay cracker willow


delay cracker willow

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Tento produkt lze doručit pouze do následujících zemí: Česká Republika


Podobná pyrotechnika

Colorful dahlia

Colorful dahlia

colorful dahlia

Skladem

848,- Kč

Mix carton

Mix carton

Mixed carton contains 1pack of S2A,B,D,E,F,G,H,CH,J,L,N,O

Skladem

864,- Kč

Green tail to green wave with crackling

Green tail to green wave with crackling

green tail to green wave w.crackling

Skladem

949,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.