Dortová fontána 12cm s číslem 3

Základní informace

Kód:DF12CM3
Délka efektu: 45 s
Kategorie nebezpečí: F1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: SKLADEM
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

596,- Kč (493,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 24 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 12 balení = 7 152,- Kč

Dortová fontána 12cm s číslem 3

Dortová fontána 12cm s číslem 3


stříbrné hvězdy(studený oheň), délka 12cm, potravinářský atest! Balení obsahuje číslo 3

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/rfUZ3dAQWJ0

Podobná pyrotechnika

Dortová fontána 20 cm

Dortová fontána 20 cm

stříbrné hvězdy(studený oheň), délka 20cm, potravinářský atest!stříbrný papír pro 1ks

Dostupný od 01.12.2020

49,- Kč

Dortová fontána 12cm s číslem 1

Dortová fontána 12cm s číslem 1

stříbrné hvězdy(studený oheň), délka 12cm, potravinářský atest! Balení obsahuje číslo 1

Dostupný od SKLADEM

596,- Kč

Dortová fontána 12cm s číslem 7

Dortová fontána 12cm s číslem 7

stříbrné hvězdy(studený oheň), délka 12cm, potravinářský atest! Balení obsahuje číslo 7

Dostupný od SKLADEM

596,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.