Dortová fontána 12cm s číslem 5

Základní informace

Kód:DF12CM5
Délka efektu: 45 s
Kategorie nebezpečí: F1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

646,- Kč (534,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 24 Ks.

Dortová fontána 12cm s číslem 5

Dortová fontána 12cm s číslem 5


stříbrné hvězdy(studený oheň), délka 12cm, potravinářský atest! Balení obsahuje číslo 5

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/5q_iERM9wTs

Podobná pyrotechnika

Narozeninová svíce s melodií

Narozeninová svíce s melodií

interierová fontána, hořící a točící se svíčky+současně hraje písničku Happy birthay

Skladem

101,- Kč

Dortová fontána 12cm-zlatá

Dortová fontána 12cm-zlatá

stříbrné hvězdy(studený oheň), délka 12cm, potravinářský atest!zlatý papír pro 1ks

Skladem

29,- Kč

Dortová fontána 12cm s číslem 0

Dortová fontána 12cm s číslem 0

stříbrné hvězdy(studený oheň), délka 12cm, potravinářský atest! Balení obsahuje číslo 0

Skladem

646,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.