Dračí dech

Základní informace

Kód:F2DD
Délka efektu: 30 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: SKLADEM

111,- Kč (92,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 5 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 40 balení = 4 440,- Kč

Dračí dech


červené práskající kytice+zlaté blikající hvězdy

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/LXO-tLyg3Mk

Podobná pyrotechnika

King fountain

King fountain

6 různobarevných efektů

Dostupný od SKLADEM

191,- Kč

Explosive fountain

Explosive fountain

práskající fontána

Dostupný od 01.12.2020

45,- Kč

Rotate fountain

Rotate fountain

rotáční fontána

Dostupný od SKLADEM

400,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.