Dračí dech

Základní informace

Kód:F2DD
Délka efektu: 30 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

113,- Kč (94,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 5 Ks.

Dračí dech


červené práskající kytice+zlaté blikající hvězdy

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/LXO-tLyg3Mk

Podobná pyrotechnika

UFO

UFO

tři barevná, pískající a práskající fontána

Skladem

169,- Kč

Fontánový mix

Fontánový mix

fontánový mix, balení obsahuje po 2ks F2DF,F2DD

Skladem

98,- Kč

Volcano

Volcano

bílé blikající hvězdy+stříbrné práskající hvězdy

Skladem

216,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.