Dumbum 200ran

Základní informace

Kód:C2003DU/C
Průměr moždíře: 30 mm
Počet ran: 200
Délka efektu: 90 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

5 082,- Kč (4 200,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Dumbum 200ran


stříbrné miny s červenou stopou a titanovou detonací

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/HdWNzIUbMSA

Podobná pyrotechnika

Best price 200/30mm

Best price 200/30mm

20 různobarevných efektů

Skladem

4 613,- Kč

Best price 200/20mm

Best price 200/20mm

20 různobarevných efektů

Dostupný od 25.08.2020

1 656,- Kč

Best price-Frozen 200/25mm

Best price-Frozen 200/25mm

20 různobarevných efektů

Skladem

2 848,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.