Dumbum 64/20mm

Základní informace

Kód:C6420DU/IC14(1)
Průměr moždíře: 20 mm
Počet ran: 64
Délka efektu: 45 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

972,- Kč (804,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 6 balení = 5 832,- Kč

Dumbum 64/20mm


stříbrná mina s červenou stopou a titanovou detonací

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/AbGTWZuXjqE

Podobná pyrotechnika

Dumbum 64/20mm

Dumbum 64/20mm

stříbrná mina s červenou stopou a titanovou detonací

Skladem

972,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.