Dumbum G+

Základní informace

Kód:P5DU13
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: 01.12.2020

67,- Kč (56,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 20 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 50 balení = 3 350,- Kč

Dumbum G+


síla výbuchu 120dB z 15m se zeleným světlem na začátku

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/Z5Kb3XTsj1o

Podobná pyrotechnika

Bomb

Bomb

síla výbuchu 120dB z 15m

Dostupný od 21.09.2020

65,- Kč

Viper 1  (white)

Viper 1 (white)

síla výbuchu 120dB z 15m

Dostupný od 21.09.2020

65,- Kč

Mini Dumbum

Mini Dumbum

síla výbuchu 120dB z 15m

Dostupný od SKLADEM

64,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.