Možnost objednání a doručení konkrétních produktů se liší dle země. Aktuálně zvolená země Česká Republika (změnit zemi)
AnglieČeská RepublikaEstonskoChorvatskoItálieLitvaLotyšskoMaďarskoNěmeckoNizozemíPolskoRakouskoŘeckoSlovensko

Dumbum monsters

Základní informace

Kód:P44D
Kategorie nebezpečí: T2 (Na průkaz odpalovače ohňostrojů)
ADR zařazení: 1.1G
Dostupnost: Skladem

399,- Kč (330,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 4 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 30 balení = 11 970,- Kč

Dumbum monsters


44g zábleskové slože+1g zelené světlo na začátku, 151dB z 15m, plastové ucpávky

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Tento produkt lze doručit pouze do následujících zemí: Česká Republika


Podobná pyrotechnika

Viper 12

Viper 12

60g zábleskové slože, 160dB z 15m, vyrobeno v Evropě

Skladem

257,- Kč

Dumbum 50

Dumbum 50

50g zábleskové slože, 159dB z 15m, vyrobeno v Evropě

Skladem

315,- Kč

Dumbum 30

Dumbum 30

30g zábleskové slože, 142dB z 15m, vyrobeno v Evropě

Skladem

180,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.