Enjoy It

Základní informace

Kód:C255E
Průměr moždíře: 50 mm
Počet ran: 25
Délka efektu: 40 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

1 807,- Kč (1 494,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 2 balení = 3 614,- Kč

Enjoy It


5 různobarevných efektů střídajících se po každé ráně

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/-JGIh7Cz22k

Podobná pyrotechnika

Best price 25/50mm

Best price 25/50mm

5 různobarevných efektů střídajících se po každé ráně

Skladem

1 643,- Kč

Mao ce bum

Mao ce bum

5 různobarevných efektů

Skladem

1 807,- Kč

Diktátor

Diktátor

5 různobarevných efektů

Skladem

1 807,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.