Možnost objednání a doručení konkrétních produktů se liší dle země. Aktuálně zvolená země Česká Republika (změnit zemi)
AnglieČeská RepublikaEstonskoChorvatskoItálieLitvaLotyšskoMaďarskoNěmeckoNizozemíPolskoRakouskoŘeckoSlovensko

Explosion

Základní informace

Kód:C84ME
Průměr moždíře: Multikaliberní
Počet ran: 84
Délka efektu: 90 s
Kategorie nebezpečí: F4
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Vyprodáno

3 501,- Kč (2 893,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Explosion

Explosion


11 různobarevné efekty

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Tento produkt lze doručit pouze do následujících zemí: Česká Republika


Podobná pyrotechnika

Show time

Show time

11 různobarevné efekty

Skladem

3 501,- Kč

City of Earth

City of Earth

11 různobarevné efekty

Skladem

3 501,- Kč

180sh multi cake

180sh multi cake

38 různobarevné efekty

Skladem

11 072,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.