Možnost objednání a doručení konkrétních produktů se liší dle země. Aktuálně zvolená země Česká Republika (změnit zemi)
AnglieBelgieČeská RepublikaEstonskoChorvatskoItálieLitvaLotyšskoLucemburskoMaďarskoNěmeckoNizozemíPolskoRakouskoŘeckoSlovensko

Facebox

Základní informace

Kód:C52FMF
Průměr moždíře: Multikaliberní
Počet ran: 52
Délka efektu: 40 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

374,- Kč (309,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Facebox

Facebox


8 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Tento produkt lze doručit pouze do následujících zemí: Česká Republika, Anglie, Slovensko, Polsko, Rakousko, Lotyšsko, Litva, Estonsko, Itálie, Maďarsko, Chorvatsko, Řecko


Podobná pyrotechnika

Pighead

Pighead

8 různobarevných efektů

Skladem

374,- Kč

Facebox

Facebox

8 různobarevných efektů

Skladem

374,- Kč

Pighead

Pighead

8 různobarevných efektů

Skladem

374,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.