Family pack F2

Základní informace

Kód:FP2
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: SKLADEM

1 663,- Kč (1 375,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Family pack F2


sada obsahuje: F1M-1x, SS30A14-1x, C10008R-2x, C920H14-1x, C920L14-1x, C1614E14-1x, C1614R14-1x, F250SC-1x, RS4H14-1x, RS6S-1x, R6020M-1x, F6K-1x

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.


Podobná pyrotechnika

Dumbum pack

Dumbum pack

Dumbum set, sada obsahuje: CF4925D-1x, C2525DU-2x, SS30D-3x, C253DU-1x

Dostupný od SKLADEM

2 934,- Kč

Rodinné Balení

Rodinné Balení

sada obsahuje: 4 rakety,DP1BP-2x,DP1B-1x,S12S-1x,P1-1x,BK1B-1x,DP1R-1x,DP1VC-1x,DP1CB-1x,K01M-1x,R4420B- ...

Dostupný od SKLADEM

475,- Kč

Dětská Sada

Dětská Sada

sada obsahuje: DP1FD- 1x,DP1FR-1x,DP1BP- 3x,BK1B-1x,BK1P-1x,DP1CB-1x,DP1B-1x,DP1R-2x, S12S-1x

Dostupný od SKLADEM

175,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.