Firemní konfety

Základní informace

Kód:CON40F
Kategorie nebezpečí: T1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: 22.10.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

49,- Kč (41,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 72 balení = 3 528,- Kč

Firemní konfety


40cm délka,eurové bankovky

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/Y86gj9QCoso

Podobná pyrotechnika

Párty konfety

Párty konfety

40cm délka,lesklé barevné papírky

Dostupný od 22.10.2020

45,- Kč

Svatební konfety 80cm

Svatební konfety 80cm

80cm délka,stříbrné srdíčka+lístky růže

Skladem

112,- Kč

Firemní konfety 80cm

Firemní konfety 80cm

80cm délka,eurové bankovky

Skladem

112,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.