Firemní konfety 80cm

Základní informace

Kód:CON80F
Kategorie nebezpečí: T1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

111,- Kč (92,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 36 balení = 3 996,- Kč

Firemní konfety 80cm


80cm délka,eurové bankovky

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/CKSS1OY-Vls

Podobná pyrotechnika

Svatební konfety 80cm

Svatební konfety 80cm

80cm délka,stříbrné srdíčka+lístky růže

Skladem

118,- Kč

Párty konfety 80cm (zlaté)

Párty konfety 80cm (zlaté)

80cm délka,lesklé zlaté papírky

Skladem

91,- Kč

Párty konfety 80cm

Párty konfety 80cm

80cm délka,lesklé barevné papírky

Skladem

71,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.