Fireworks Show

Základní informace

Kód:CF4920F
Průměr moždíře: 20 mm
Počet ran: 49
Délka efektu: 30 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

567,- Kč (469,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahu 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 6 balení = 3 402,- Kč

Fireworks Show


oranžovo/modré perly s bílým blikajícím středem

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

https://www.youtube.com/embed/iu2OKOTS6ms" frameborder=

Podobná pyrotechnika

Goldman

Goldman

7 různobarevných efektů

Dostupný od 15.09.2018

567,- Kč

Vintage

Vintage

fialová palma s práskajícím středem

Skladem

567,- Kč

Sold

Sold

modrá palma se zlatým blikajícím středem

Skladem

567,- Kč

Copyright 2018 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.