Možnost objednání a doručení konkrétních produktů se liší dle země. Aktuálně zvolená země Česká Republika (změnit zemi)
AnglieČeská RepublikaEstonskoChorvatskoItálieLitvaLotyšskoMaďarskoNěmeckoNizozemíPolskoRakouskoŘeckoSlovensko

Fireworks show 111

Základní informace

Kód:C111MF/C
Průměr moždíře: Multikaliberní
Počet ran: 111
Délka efektu: 95 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

3 978,- Kč (3 288,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Fireworks show 111

Fireworks show 111


16 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Tento produkt lze doručit pouze do následujících zemí: Česká Republika, Anglie, Slovensko, Polsko, Lotyšsko, Litva, Estonsko, Itálie, Maďarsko, Chorvatsko, Řecko


Podobná pyrotechnika

King fireworks 379

King fireworks 379

33 různobarevných efektů

Dostupný od 30.11.2020

8 319,- Kč

Fireworks show 188

Fireworks show 188

20 různobarevných efektů

Skladem

7 622,- Kč

Signature range 175ran

Signature range 175ran

21 různobarevných efektů

Skladem

7 351,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.