Fireworks show 128/20mm

Základní informace

Kód:C12820F/C(T)
Délka efektu: 100 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: 22.10.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

1 450,- Kč (1 199,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Fireworks show 128/20mm


16 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/bSF6dTcjGuA

Podobná pyrotechnika

Neverending Sky

Neverending Sky

18 různobarevných efektů

Skladem

3 855,- Kč

Fireworks show 252

Fireworks show 252

24 různobarevných efektů

Dostupný od 22.10.2020

3 201,- Kč

Fireworks show 192/20mm

Fireworks show 192/20mm

24 různobarevných efektů

Dostupný od 22.10.2020

2 052,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.