Fireworks show 140

Základní informace

Kód:C14025XFS/C14(T)
Délka efektu: 90 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: 22.10.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

3 136,- Kč (2 592,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.


20 různobarevných efektů

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/NqciB17K_I8

Podobná pyrotechnika

Pyrotechnology 2020 204sh

Pyrotechnology 2020 204sh

42 různobarevných efektů

Dostupný od 30.10.2020

3 516,- Kč

Profi show multi shape 200/20mm

Profi show multi shape 200/20mm

20 různobarevných efektů

Dostupný od 22.10.2020

2 269,- Kč

Pyrotechnology 2020 132sh

Pyrotechnology 2020 132sh

24 různobarevných efektů

Dostupný od 30.10.2020

2 963,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.