Fireworks show 168

Základní informace

Kód:C168MF/C
Průměr moždíře: Multikaliberní
Počet ran: 168
Délka efektu: 140 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

7 428,- Kč (6 139,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Fireworks show 168

Fireworks show 168


32 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/kgSI4YmKNy4

Podobná pyrotechnika

Explosion

Explosion

16 různobarevných efektů

Dostupný od 5.11.2020

2 629,- Kč

City of Earth

City of Earth

16 různobarevných efektů

Skladem

3 160,- Kč

Fireworks show 223

Fireworks show 223

22 různobarevných efektů

Skladem

3 178,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.