Fireworks show 175

Základní informace

Kód:C175MF/C
Průměr moždíře: Multikaliberní
Počet ran: 175
Délka efektu: 135 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

6 329,- Kč (5 231,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Fireworks show 175

Fireworks show 175


21 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.


Podobná pyrotechnika

Zahradní ohňostroj 175ran

Zahradní ohňostroj 175ran

21 různobarevných efektů

Skladem

6 329,- Kč

Signature range 175ran

Signature range 175ran

21 různobarevných efektů, baleno v ochraném kartonu

Dostupný od 08.10.2019

7 609,- Kč

Signature range 175ran

Signature range 175ran

21 různobarevných efektů

Skladem

7 505,- Kč

Copyright 2019 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.