Fireworks show 200

Základní informace

Kód:C200MF/IC14
Délka efektu: 150 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: DOCHÁZÍ
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

4 174,- Kč (3 450,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Fireworks show 200


14 různobarevných efektů

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/wPjGRAbpaXg

Podobná pyrotechnika

Fireworks show 200

Fireworks show 200

14 různobarevných efektů

Dostupný od SKLADEM

3 196,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.