Fireworks show 256

Základní informace

Kód:C2563F/C(T)
Délka efektu: 240 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

6 648,- Kč (5 495,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Fireworks show 256


32 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/C1dlzl1naJc

Podobná pyrotechnika

Profi show multi shape 800/20mm

Profi show multi shape 800/20mm

80 různobarevných efektů

Dostupný od 22.10.2020

8 428,- Kč

Big sellers

Big sellers

16 různobarevných efektů

Dostupný od 22.10.2020

4 063,- Kč

Pyrotechnology 2020 256sh

Pyrotechnology 2020 256sh

32 různobarevných efektů

Dostupný od 30.10.2020

8 293,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.