Fireworks show 270

Základní informace

Kód:CS27020F/C
Průměr moždíře: 20 mm
Počet ran: 270
Délka efektu: 90 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: SKLADEM
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

3 765,- Kč (3 112,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Fireworks show 270

Fireworks show 270


18 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/J4E0Gmrzef8

Podobná pyrotechnika

Fireworks show 260

Fireworks show 260

26 různobarevných efektů

Dostupný od 05.10.2020

2 426,- Kč

Fireworks show 536

Fireworks show 536

32 různobarevných efektů

Dostupný od 21.09.2020

6 204,- Kč

Fireworks show 520

Fireworks show 520

52 různobarevných efektů

Dostupný od 01.12.2020

4 906,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.