Fireworks show 300

Základní informace

Kód:C30025F/C(T)
Délka efektu: 240 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: 22.10.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

4 832,- Kč (3 994,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.


30 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/-3Qgo3yRkm4

Podobná pyrotechnika

Fireworks show 256

Fireworks show 256

32 různobarevných efektů

Skladem

6 648,- Kč

Refresh

Refresh

15 různobarevných efektů

Skladem

5 743,- Kč

Pyrotechnology 2020 128sh

Pyrotechnology 2020 128sh

16 různobarevných efektů

Dostupný od 30.10.2020

4 179,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.