Fireworks show 536

Základní informace

Kód:C53620F/C
Průměr moždíře: 20 mm
Počet ran: 536
Délka efektu: 240 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

6 625,- Kč (5 476,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Fireworks show 536

Fireworks show 536


32 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/dOwymjeUdTA

Podobná pyrotechnika

Fireworks show 260

Fireworks show 260

26 různobarevných efektů

Skladem

2 601,- Kč

Fireworks show 520

Fireworks show 520

52 různobarevných efektů

Skladem

5 294,- Kč

Fireworks show 390

Fireworks show 390

39 různobarevných efektů

Skladem

4 149,- Kč

Copyright 2019 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.