Fotbalová pochodeň bílá+dým

Základní informace

Kód:P40B20
Délka efektu: 40 s
Kategorie nebezpečí: T1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

197,- Kč (163,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 5 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 20 balení = 3 940,- Kč

Fotbalová pochodeň bílá+dým


pochodeň bílé světlo+ bílý dým

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/A0-c7bpSHcc

Podobná pyrotechnika

Fotbalová pochodeň žlutá+dým

Fotbalová pochodeň žlutá+dým

pochodeň žluté světlo+ bílý dým

Skladem

302,- Kč

Fotbalová Pochodeň Zelená + Dým

Fotbalová Pochodeň Zelená + Dým

pochodeň zelenéné světlo+ bílý dým

Dostupný od 29.02.2020

302,- Kč

Fotbalová Pochodeň Červená + Dým

Fotbalová Pochodeň Červená + Dým

pochodeň červené světlo+ bílý dým

Dostupný od 29.02.2020

302,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.