Fotbalová pochodeň žlutá+dým

Základní informace

Kód:P40ZL25
Délka efektu: 40 s
Kategorie nebezpečí: T1
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

264,- Kč (219,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 5 Ks.

Fotbalová pochodeň žlutá+dým


pochodeň žluté světlo+ bílý dým

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/9YUfc8pRgbo

Podobná pyrotechnika

Stroboskop

Stroboskop

bílý stroboskop

Skladem

89,- Kč

Fotbalová Pochodeň Zelená + Dým

Fotbalová Pochodeň Zelená + Dým

pochodeň zelenéné světlo+ bílý dým

Dostupný od 5.11.2020

264,- Kč

Fotbalová Pochodeň Červená + Dým

Fotbalová Pochodeň Červená + Dým

pochodeň červené světlo+ bílý dým

Dostupný od 5.11.2020

264,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.