Griffin

Základní informace

Kód:C253G14
Průměr moždíře: 30 mm
Počet ran: 25
Délka efektu: 35 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

598,- Kč (495,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 6 balení = 3 588,- Kč

Griffin


modrá stopa s bílou blikající vrbou

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/AKueBSpojaU

Podobná pyrotechnika

Skokan

Skokan

5 různobarevných efektu

Skladem

598,- Kč

The Fire Lion

The Fire Lion

5 různobarevných efektů měnících se po každé ráně

Skladem

598,- Kč

No sound Fireworks

No sound Fireworks

5 různobarevných efektů - bez hluku

Skladem

619,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.