Hazard

Základní informace

Kód:C2520HA14
Průměr moždíře: 20 mm
Počet ran: 25
Délka efektu: 25 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem

245,- Kč (203,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahu 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 12 balení = 2 940,- Kč

Hazard


oranžovo/modré perly s bílým blikajícím středem

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.


Podobná pyrotechnika

Radiation

Radiation

brokátová koruna s fialovými konci

Dostupný od 15.09.2018

245,- Kč

Yellow Dino

Yellow Dino

5 různobarevných efektů

Skladem

245,- Kč

Želvoun

Želvoun

5 různobarevných efektů

Skladem

245,- Kč

Copyright 2018 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.