Hazard

Základní informace

Kód:C2520HA14
Průměr moždíře: 20 mm
Počet ran: 25
Délka efektu: 25 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

237,- Kč (196,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 12 balení = 2 844,- Kč

Hazard


oranžovo/modré perly s bílým blikajícím středem

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.


Podobná pyrotechnika

Hector

Hector

5 různobarevných efektů

Skladem

237,- Kč

Turtle Burger

Turtle Burger

5 různobarevných efektů

Skladem

237,- Kč

VIP

VIP

modrá palma se zlatým blikajícím středem

Dostupný od 16.09.2019

237,- Kč

Copyright 2019 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.