Hedgehogs

Základní informace

Kód:C6420H14
Průměr moždíře: 20 mm
Počet ran: 64
Délka efektu: 60 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Vyprodáno
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

617,- Kč (510,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 6 balení = 3 702,- Kč

Hedgehogs


8 různobarevných efektů

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/Umf62Nyu4D0

Podobná pyrotechnika

Grouch

Grouch

8 různobarevných efektů

Skladem

617,- Kč

Devil

Devil

8 různobarevných efektů

Dostupný od 16.09.2019

617,- Kč

Heavy

Heavy

8 různobarevných efektů

Skladem

617,- Kč

Copyright 2019 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.