Horor Midnight

Základní informace

Kód:C424MH/C
Průměr moždíře: Multikaliberní
Počet ran: 424
Délka efektu: 280 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: Skladem

6 352,- Kč (5 250,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

Horor Midnight

Horor Midnight


26 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/3Hib-weHEn0

Podobná pyrotechnika

Fireworks show 175

Fireworks show 175

21 různobarevných efektů

Skladem

6 249,- Kč

Signature range 192ran

Signature range 192ran

7 různobarevných efektů

Skladem

4 658,- Kč

Pyrotechnology 2020 253sh

Pyrotechnology 2020 253sh

26 různobarevných efektů

Skladem

5 912,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.