King fireworks 223

Základní informace

Kód:C223XMK/C14(T)
Délka efektu: 130 s
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: Skladem
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

4 001,- Kč (3 307,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

King fireworks 223


34 různobarevných efektů

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/KX017f4jeMM

Podobná pyrotechnika

Profi show multi shape 400/20mm

Profi show multi shape 400/20mm

40 různobarevných efektů

Dostupný od 14.10.2020

4 214,- Kč

Fireworks show 252

Fireworks show 252

24 různobarevných efektů

Dostupný od 14.10.2020

3 201,- Kč

Fireworks show 216

Fireworks show 216

19 různobarevných efektů

Skladem

3 250,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.