King fireworks 379

Základní informace

Kód:C379XMK/C(T)
Délka efektu: 180 s
Kategorie nebezpečí: F3
ADR zařazení: 1.3G
Dostupnost: 30.10.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

8 984,- Kč (7 425,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 1 Ks.

King fireworks 379

King fireworks 379


33 různobarevných efektů

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/XiZznPglE3w

Podobná pyrotechnika

Pyrotechnology 2020 219sh

Pyrotechnology 2020 219sh

24 různobarevných efektů

Dostupný od 30.10.2020

6 895,- Kč

Fireworks show 212

Fireworks show 212

24 různobarevných efektů

Dostupný od 22.10.2020

3 691,- Kč

Pyrotechnology 2020 253sh

Pyrotechnology 2020 253sh

26 různobarevných efektů

Skladem

6 385,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.