Kouzelná Hůlka Harryho Fofra

Základní informace

Kód:R7020BK
Průměr:10 mm
Počet ran:20 ran
Kategorie nebezpečí: F2
ADR zařazení: 1.4G
Dostupnost: 25.08.2020
Možnost nákupu: Pouze osobní nebo velkoobchodní odběr, nelze koupit přes e-shop.

304,- Kč (252,- Kč bez DPH)

Uvedená cena je za balení, které obsahuje 12 Ks.

Tento produkt lze nakupovat pouze po kartonech.
Jeden karton obsahuje 15 balení = 4 560,- Kč

Kouzelná Hůlka Harryho Fofra


10ran barevné světlice+10 ran práskající komety, 70cm délka

 

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

http://www.youtube.com/embed/iysnB2TpIEk

Podobná pyrotechnika

Minomet 100 ran

Minomet 100 ran

římská svíce 91ran, 4 různobarevné efekty

Skladem

82,- Kč

Praskající komety

Praskající komety

20ran práskající komety, 70cm délka

Skladem

304,- Kč

Nad Tatrou sa blýska

Nad Tatrou sa blýska

10ran barevné světlice+10 ran práskající komety, 65cm délka

Dostupný od 28.08.2020

142,- Kč

Copyright 2020 | Klásek Trading

Developed by ASPECTO Media s.r.o.